Impact van een foto

Vandaag, 26 april 2013, heeft de Belgische krant De Morgen getoond wat de impact van een foto kan zijn. Op haar voorpagina stond een grote foto afgebeeld van een kleine Syrische jongen die gewond is. Het is een afschrikwekkend beeld als gevolg van de dramatische burgeroorlog in Syrië. De krant heeft bewust gekozen deze foto, gemaakt door Sebastiano Tomada en beloond met een tweede plaats bij de World Press Photo wedstrijd, te plaatsen om de speciale editie onder de aandacht te brengen. De aandacht werd gevraagd voor de Actiedag voor Syrië. Alle hoop is gevestigd op het binnenhalen van grote sommen geld om de slachtoffers in Syrië te kunnen helpen.

Het bleek niet mogelijk om de voorpagina van de krant op Facebook te plaatsen. De foto is in strijd met de geldende regels (verbod op ‘grafische inhoud’, naakt en pornografie) en werd tot tweemaal toe verwijderd. Dat het een journalistieke foto betreft ten behoeve van een goed doel heeft geen indruk gemaakt op Facebook.
De Morgen maakt met het plaatsen van de betreffende foto duidelijk welk belang fotografie kan hebben. Susan Sontag (Over fotografie, 2012) schrijft dat het maken van een foto ‘is deelhebben aan de sterfelijkheid, kwetsbaarheid of veranderlijkheid van een ander mens (of ding)‘. Als dat van toepassing is op een foto, dan is dat zeker hier het geval. Deze foto wakkert een intensief gevoel van verontwaardiging aan. Een bewuste daad van de redactie om de kijker in contact te laten komen met een andere ‘ver van mijn bed’ realiteit. Een dergelijke botsing met een verschrikkelijke realiteit zorgt voor een enorme impact. Hiermee wordt de kracht van een foto aangetoond. Een krachtige foto is een voorstadium van een iconische foto.

Leave A Response