Alg. Voorwaarden.

Op alle rechtsbetrekkingen van We Think Photo zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011 door de FotoFederatie. De tekst van deze voorwaarden is middels de link onderaan dit bericht te downloaden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download hier: Algemene Voorwaarden (Nederlandse versie)